Show simple item record

dc.contributorLazarević, Miodrag
dc.contributorMirilović, Milorad
dc.contributorKirovski, Danijela
dc.creatorVasilev, Dragan
dc.creatorStajković, Silvana
dc.date.accessioned2021-02-12T10:36:08Z
dc.date.available2021-02-12T10:36:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-86-80446-41-7
dc.identifier.urihttps://vet-erinar.vet.bg.ac.rs/handle/123456789/2009
dc.description.abstractParameri kvaliteta, upotreba aditiva i način deklarisanja proizvo- da od mesa propisani su odgovarajućim pravilnicima. Ovi propisi re- lativno često podležu promenama, tako da je 2018. godine stupio na snagu novi Pravilnik o prehrambenim aditivima, 2019. koji definiše kvalitet proizvoda od mesa, a 2020. su napravljene izmene i dopu- ne pravilnika koji definiše deklarisanje hrane. Novine koje donosi je- dan od navedenih propisa često se odražavaju na drugi, što može da otvori nove nedoumice oko tumačenja pojedinih odredbi. Odredbama novog pravilnika koji definiše kvalitet proizvoda od mesa pooštren je niz parametara u cilju poboljšanja kvaliteta poluproizvoda i proizvo- da od mesa, što je otvorilo neka pitanja u vezi sa pojedinim odredba- ma pravilnika o aditivima. Sa druge strane, izmene i dopune pravilni- ka o deklarisanju, uslovila su i pitanja koja se tiču propisanih naziva za određene proizvode od mesa. Pored toga, neophodno je i pravilno tumačenje rezultata ispitivanja hemijskih parametara kvaliteta koji su definisani navedenim propisima, što zahteva, ne samo dobro pozna- vanje metodologije ispitivanja, već i merne nesigurnosti dobijenih re- zultata, posebno u slučajevima kada merna nesigurnost utiče na usa- glašenost sa granicama u specifikaciji. U tim slučajevima, ako korisnik zahteva izjavu o usaglašenosti sa specifikacijom, laboratorija mora da dokumentuje pravilo odlučivanja koje primenjuje, da ga saopšti i dogo- vori sa korisnikom. Stoga je za adekvatnu procenu kvaliteta proizvo- da od mesa, nephodno sveobuhvatno sagledavanje navedene pro- blematike.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherFakultet veterinarske medicine, Centar za izdavačku delatnost i promet učilasr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceZbornik radova - XLII seminar inovacija znanja veterinarasr
dc.subjectkvalitetsr
dc.subjectmerna nesigurnostsr
dc.subjectproizvodi od mesasr
dc.subjectpropisisr
dc.titleKvalitet proizvoda od mesa – izazovi i nedoumicesr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractСтајковић, Силвана; Василев, Драган; Квалитет производа од меса – изазови и недоумице; Квалитет производа од меса – изазови и недоумице;
dc.citation.spage125
dc.citation.epage131
dc.identifier.fulltexthttps://vet-erinar.vet.bg.ac.rs/bitstream/id/5481/Kvalitet_proizvoda_od_pub_2021.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_veterinar_2009
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record