Show simple item record

Tendencies in swine industry of Serbia though prism of economic indicators during the period of 2001-2014

dc.creatorMirilović, Milorad
dc.creatorĐurić, Spomenka
dc.creatorVejnović, Branislav
dc.creatorNedić, Drago
dc.creatorTešić, Milan
dc.creatorTajdić, Nada
dc.creatorStevanović, Jasna
dc.date.accessioned2021-08-17T09:13:29Z
dc.date.available2021-08-17T09:13:29Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1840-2887
dc.identifier.urihttps://vet-erinar.vet.bg.ac.rs/handle/123456789/2124
dc.description.abstractУ раду су разматране тенденциjе кретања броjа свиња по категориjама, производним показатељима, као и економским резултатима пословања у свињарству Србиjе у периоду од 2001. до 2014. године. Анализираjући броj свиња, може се установити да jе просечан броj свиња у Републици Србиjи био 3.484.000 са варирањем од 3.139.000 (2012) до 3.990.000 (2006. год.). Установљено jе да jе просечан броj прасади у испитиваном период био 1.138.000±167.200 грла, а просечан броj товних свиња био jе 1.936.000±175.100 грла. При анализи тенденциjе кретања укупног броjа свиња, броjа прасади и броjа товних свиња установљава се тренд са просечним годишњим смањењем од 1.165 грла прасади и смањењем броjа товних свиња од 4.248. Анализираjући кретање цена прасади у испитиваном периоду установљава се да jе она била просечно 1,90±0,37 евра, просечна цена товљеника у истом периоду била jе 1,36±0,27 евра. Анализираjући везу између цене кукуруза и цене прасади добиjамо негативан и низак коефициjент корелациjе (rxy=-0,40), што указуjе на малу и негативну зависност цене прасади у односу на промену цене кукуруза. Утицаj цене кукуруза на цену товних свиња готово jе занемарљив (rxy =0,18). Нешто већи и позитиван утицаj има промена цене товљеника на повећање цене прасади (rxy =0,57). Негативни коефициjенти економичности били су у 2002, 2003, 2006, 2007. и 2010. години.sr
dc.description.abstractThe paper considers with the tendency of changes in the number of pigs by categories, production indices, as well as the economic results of business in the swine production industry of Serbia in the period from 2001. to 2014. Analyzing the number of pigs, it may be found that the average number of pigs in the Republic of Serbia was 3,484,000 ranged from 3,139,000 (2012.) to 3.990.000 (2006). It was found that the average number of piglets in the tested period was 1,138,000±167,200, and the average number of fattening pigs was 1,936,000±175,100. When analyzing the tendencies of changes in the total number of pigs, piglets number and fattening pigs number we obtain trend with an average annual reduction of 1,165 piglets and reducing the number of fattening pigs of 4,248. Analyzing the price movements of pigs in the tested period, it can be established that it was 1.90±0.37 euros, average price of fattening pigs in the same period was 1.36±0.27 euros. Analyzing the relationship between the corn price and price of pigs we get negative and low correlation coefficient (rxy = -0.40), indicating small negative and dependency rates of piglets in relation to the price of corn. Impact of corn prices on the price of fattening pigs is almost insignificant (rxy = 0.18). Slightly larger and positive influence had a price change of fattening pigs to the price increase of piglets (rxy = 0.57). The negative economy coefficients were in 2002, 2003, 2006, 2007. and 2010.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherBanja Luka : PI Veterinary Institute Republic of Srpska „Dr. Vaso Butozan“sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceVeterinarski žurnal Republike Srpskesr
dc.subjectsvinjesr
dc.subjecttrendsr
dc.subjectproizvodnjasr
dc.subjectekonomičnostsr
dc.subjectpigssr
dc.subjecttrendsr
dc.subjectproductionsr
dc.subjecteconomysr
dc.titleTendencije u svinjarstvu Srbije kroz prizmu ekonomskih pokazatelja u periodu 2001-2014. godinasr
dc.titleTendencies in swine industry of Serbia though prism of economic indicators during the period of 2001-2014sr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractТајдић, Нада; Мириловић, Милорад; Ђурић, Споменка; Вејновић, Бранислав; Недић, Драго Н.; Стевановић, Јасна; Тешић, Милан; Тенденције у свињарству Србије кроз призму економских показатеља у периоду 2001-2014. година; Тенденције у свињарству Србије кроз призму економских показатеља у периоду 2001-2014. година;
dc.citation.volume15
dc.citation.issue2
dc.citation.spage215
dc.citation.epage226
dc.identifier.doi10.7251/VETJ1502215M
dc.identifier.fulltexthttps://vet-erinar.vet.bg.ac.rs/bitstream/id/5816/Tendencije_u_svinjarstvu_pub_2015.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record