Show simple item record

dc.creatorŠefer, Dragan
dc.creatorPerić, Dejan
dc.creatorRadulović, Stamen
dc.creatorGrdović, Svetlana
dc.creatorMakivić, Lazar
dc.creatorJovanović, Dragoljub
dc.creatorMarković, Radmila
dc.date.accessioned2023-02-25T13:24:45Z
dc.date.available2023-02-25T13:24:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-86-83115-43-3
dc.identifier.urihttps://vet-erinar.vet.bg.ac.rs/handle/123456789/2562
dc.description.abstractSelekcijom goveda tokom poslednjih decenija dobijeni su genotipovi sposobni za veoma visoku proizvodnju mleka. Pored genetskog potencijala kao preduslova za postizanje rekordne proizvodnje, u svakoj fazi laktacije krava je neophodna izbalansirana ishrana i optimalno sastavljen obrok. Takođe, patogeneza metaboličkih bolesti preživara kao što su kompleks ketoza/masna jetra, puerperalna pareza, acidoza buraga, dislokacija sirišta i laminitis je tesno povezana sa ishranom životinja. Ključni faktori u nastanku metaboličkih bolesti su deficit ili suficit energije u određenim periodima proizvodno- reproduktivnog ciklusa (suficit u zasušenju i deficit u ranoj laktaciji), kao i poremećaji bilansa mineralnih materija ili vitamina. Zasušenje, kao faza u ishrani krava, prepoznata je od strane nutricionista kao kritičan period u laktacionom ciklusu. U periodu zasušenja, grlo se priprema za partus i hranljive materije iz obroka se najefikasnije koriste za povećanje mase ploda. Dobar program zasušenja može značajno da poveća proizvodnju mleka u narednoj laktaciji, kao i da smanji mogućnost pojave metaboličkih problema u vreme i posle teljenja. Obroci u zasušenju treba da budu formulisani tako da zadovoljavaju potrebe krave u svim hranljivim materijama i to za održanje organizma, porast ploda i eventualnu popravku kondicije, što u praktičnom smislu znači prevenciju metaboličkih bolesti. Obrok krava u zasušenju treba da bude izbalansiran u vidu preporučene količine kabastog i koncentrovanog dela obroka, u zavisnosti od energetske vrednosti upotrebljenih hraniva. Pažnja naučne i stručne javnosti usmerena je na pronalaženje adekvatne strategije ishrane krava u zasušenju, što predstavlja način preventive metaboličkih bolesti, a time i osnovni preduslov za ostvarenje rekordne proizvodnje mleka.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherBeograd : Srpsko veterinarsko društvosr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200143/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.source32. Savetovanje veterinara Srbije,Zlatibor, 9–12. septembar 2021.sr
dc.subjectizbalansirana ishrana životinjasr
dc.subjectlaktacioni ciklussr
dc.subjectmetaboličke bolestisr
dc.subjectpreživarisr
dc.subjectzasušenjesr
dc.titleZasušenje – nutritivni izazov u prevenciji metaboličkih bolesti kod preživarasr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.spage159
dc.citation.epage166
dc.description.otherZbornik radova i kratkih sadržajasr
dc.identifier.fulltexthttp://veterinar.vet.bg.ac.rs/bitstream/id/7402/bitstream_7402.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_veterinar_2562
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record