Show simple item record

The median artery in the molle rat ( Spalax leucodon )

dc.creatorBlagojević, Zdenka
dc.creatorBlagojević, Miloš
dc.creatorDrekić, Dmitar
dc.creatorMrvić, Verica
dc.creatorNešić, Ivana
dc.creatorZorić, Zoran
dc.date.accessioned2023-03-21T13:55:20Z
dc.date.available2023-03-21T13:55:20Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://vet-erinar.vet.bg.ac.rs/handle/123456789/2734
dc.description.abstractУ области експерименталне хумане и ветеринарске медицине, као и у другим научним дисциплинама, све се више придаје значај лабораторијским животињама. На њима се могу пратити функције одређених система и њихове фармакодинамске манифестације, које настају зависно од врсте, путева и начина уношења појединих супстанци или биолошких агенаса у организам ових животиња. Један од значајних услова за оваква испитивања представља потпуно познавање анатомске грађе организма ових животиња. То је био један од главних разлога, да обрадимо део кардиоваскуларног система слепог кучета и на тај начин дамо прилог бољем познавању грађе тела ове животињe. За испитивање употребљено је 20 слепих кучића. После искрвављења животиња, у крвне судове су убризгане различите контрастне масе, желатин обојен сликарском темпером или минијумом. Крвни судови су после тога препарисани и сликани. А. mediana представља наставак брахијалне артерије, која се пружа у подлакатни предео у коме се налази уз N. medianus и V. mediana. Покрива је M. flexor carpi radialis, M. pronator teres и M. flexor carpi ulnaris, а затим наставља своје пружање према дисталном делу екстремитета, тако да на воларној страни у пределу прста даје за сваки прст по један крвни суд. Од А. mediana дистално од лакатног зглоба одваја се А. profunda antebrachii, која васкуларише флексоре карпалног зглоба и флексоре прста. Једна од грана А. mediana-е је и А. radialis. То је танак крвни суд, који се пружа према карпалном зглобу, између Radius-a и M. flexor carpi radialis. А. mediana у слепог кучета, слично као код златног хрчка, пацова и текунице је продужетак од A. brachialis.sr
dc.description.abstractThe experimental human and veterinary medicines, as well as other scientific disciplines, are turning more and more to laboratory animals. These are suitable for monitoring the functions of certain systems and their pharmacodynamic manifestations, which occur depending on the species, route and manner of administration of certain substances or biological agents in the organisms of those animals. One of the important prerequisites for such investigations is a thorough knowledge of the anatomic structure of the given organism of such animals. This was one of the main reasons why we undertook to investigate the cardio-vascular system of the molle rat contributing in that way to a better understanding of the body structure of this animal. The investigation was performed on 20 molle rats. After bleeding out, various contrast agents were administered, such as gelatin stained with painting tempera or minium. After this the blood vessels were mounted and photographed. The median artery is the distal continuation of the brachial artery. It courses along the medial side of the antebrachial region, following the median nerve and median vena. It first passes between the flexor carpi radialis, pronator teres and flexor carpi radialis and than descendens to the volar side of the digitus where it gives off digital arteries to each of digits.The median artery, distally to the cubital joint , gives off the deep antebrachial artery wich supplies carpal and digital flexor muscles. The radial artery is the thin vessel which arises from the median, extends to the carpal joint, between the radius and M. flexor carpi radialis and supply that muscle. The median artery in the molle rat , similarly to the golden hamster, rat and ground squirrel is the continuation of the brachial artery.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherBanja Luka : Veterinarska Komora Republike Srpske i Društvo Veterinara Republike Srpskesr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.source14. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske (Bosna i Hercegovina), Jahorina, 3-6. jun 2009.sr
dc.subjectслепо кучеsr
dc.subjectarterijesr
dc.subjectvaskularizacijasr
dc.subjectmole ratsr
dc.subjectarteriessr
dc.subjectvascularizationsr
dc.titleA. mediana kod slepog kučeta ( Spalax leucodon )sr
dc.titleThe median artery in the molle rat ( Spalax leucodon )sr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.spage206
dc.citation.epage207
dc.description.otherZbornik kratkih sadržajasr
dc.identifier.fulltexthttp://veterinar.vet.bg.ac.rs/bitstream/id/7942/a.mediana_kod_slepog_kuceta.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_veterinar_2734
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record