Show simple item record

Application of anti-parasitic drugs in veterinary medicine and the development of resistance

dc.creatorĆupić, Vitomir
dc.creatorIvanović, Saša
dc.creatorBorozan, Sunčica
dc.creatorMujezinović, Indira
dc.creatorĆupić Miladinović, Dejana
dc.date.accessioned2023-08-10T09:18:47Z
dc.date.available2023-08-10T09:18:47Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-99976-186-1-0
dc.identifier.urihttps://vet-erinar.vet.bg.ac.rs/handle/123456789/3088
dc.description.abstractПознато је да се применом антипаразитских лекова код домаћих животиња, како у конвенционалном узгоју, тако и оних које се слободно држе, постиже вишеструк ефекат. Поред заштите здравља животиња и побољшања продуктивности таквих јединки, ова мера има и шири значај, јер се уништавањем разних паразита истовремено спречава и преношење разних болести. За разлику од ектопаразита (који ретко могу изазвати угинуће јединки), ендопаразити, (поред могућег поремећаја имуног статуса и повећања осетљивости на бројне патогене, односно болести), и те како могу угрозити њихов живот. Из тог разлога, и лекови који се користе против наведених паразита имају већи значај. Најважније групе антиендопаразитских лекова који се данас користе у циљу сузбијања паразита код животиња су: бензимидазоли, имидазотиазоли, тетрахидропиримидини, пиперазини, макроциклични лактони, те у нешто мањој мери и пиразиноизохинолини. Међутим, врло честа и нерационална примена антипаразитских лекова, нарочито у последње две до три деценије, узроковала је развој резистенције код ендопаразита, готово у целом свету. Показало се да је појава резистенције највише изражена код паразита преживара, а у нешто мањем степену код паразита свиња, коња и перади. Иако је појава резистенције забележена широм света, треба истаћи да је у Европској унији за сада генерално на нижем нивоу. Без обзира на то, предвиђа се да ће проблем лечења инфекција или паразитских болести (због све већег развоја резистенције) у будућности бити све већи. Ово посебно из разлога, што се после увођења авермектина у клиничку праксу (а то је било још осамдесетих година прошлог века) нису појавили нови антиендопаразитски лекови. Стога, у циљу боље и ефикасније терапије паразитских инфекција мораће се повести више рачуна о рационалнијој примени антипаразитских лекова.sr
dc.description.abstractIt is known that the application of antiparasitic drugs in domestic animals, both in conventional breeding and those that are kept freely, achieves a multiple effect. In addition to protecting the health of animals and improving the productivity of such individuals, this measure has a wider significance, because by destroying various parasites, the transmission of various diseases is also prevented. Unlike ectoparasites (which can rarely cause the death of individuals), endoparasites, (in addition to the possible disruption of the immune status and increased sensitivity to numerous pathogens, i.e. diseases), they can threaten their life. For this reason, the drugs used against said parasites are of greater importance. The most important groups of antiendoparasitic drugs used today to control parasites in animals are: benzimidazoles, imidazothiazoles, tetrahydropyrimidines, piperazines, macrocyclic lactones, and to a lesser extent pyrazinoisoquinolines. However, the very frequent and irrational use of antiparasitic drugs, especially in the last two to three decades, has caused the development of resistance in endoparasites, almost all over the world. It was shown that the emergence of resistance is most pronounced in ruminant parasites, and to a lesser extent in pigs, horses and poultry parasites. Although the occurrence of resistance has been recorded worldwide, it should be noted that it is generally at a lower level in the European Union for now. Nevertheless, it is predicted that the problem of treating infections or parasitic diseases (due to the increasing development of resistance) will increase in the future. This is especially due to the fact that after the introduction of avermectin into clinical practice (which was still in the eighties of the last century), no new anti-endoparasitic drugs appeared. Therefore, in order to achieve a better and more effective treatment of parasitic infections, it will be necessary to take into account more rational use of antiparasitic drugs.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherBanja Luka : Veterinarska komora Republike Srpskesr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.source28. Godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina), Trebinje, 15 - 17. jun 2023sr
dc.subjectектопаразитиsr
dc.subjectендопаразитиsr
dc.subjectантипаразитски лековиsr
dc.subjectразвој резистенцијеsr
dc.subjectectoparasitessr
dc.subjectendoparasitessr
dc.subjectantiparasitic drugssr
dc.subjectdevelopment of resistancesr
dc.titlePrimena antiparazitskih lekova u veterinarskoj medicini i razvoj rezistencijesr
dc.titleApplication of anti-parasitic drugs in veterinary medicine and the development of resistancesr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.spage187
dc.citation.epage188
dc.description.otherZbornik radova i kratkih sadržajasr
dc.identifier.fulltexthttp://veterinar.vet.bg.ac.rs/bitstream/id/9117/bitstream_9117.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_veterinar_3088
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record