Show simple item record

Laparoscopic treatment of left abomasal displacement in cows with “one step” method

dc.creatorNedić, Sreten
dc.creatorVujanac, Ivan
dc.creatorProdanović, Radiša
dc.creatorArsić, Sveta
dc.creatorBojkovski, Jovan
dc.creatorJovanović, Ljubomir
dc.creatorKirovski, Danijela
dc.date.accessioned2024-01-11T11:57:10Z
dc.date.available2024-01-11T11:57:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-99955-770-6-3
dc.identifier.urihttps://vet-erinar.vet.bg.ac.rs/handle/123456789/3506
dc.description.abstractПромена положаја сиришта на леву страну представља значајан здравствени проблем у патологији дигестивног тракта код високомлечних крава, нарочито у савременом начину држања. Постоји више развијених метода лечења дислокације сиришта на леву страну од конзервативних до класичних хируршких које дају најповољнији исход у терапији. Класичним хируршким техникама отвара се трбушни зид са леве или десне стране и врши се мануелна репозиција и фиксација сиришта за абдоминални зид. Последњих деценија, пратећи развој савремених хируршких техника у хуманој медицини развио се лапараскопски приступ операције дислокације сиришта на леву страну као хируршки третман који је минимално инвазиван и мање стресан за животињу. Лапараскопски третман дислокације сиришта на леву страну може се извршити ”two step” методом (по Јановицу) и ”one step” методом (по Кристиансену и Барисанију). У нашем раду предност смо дали ”one step” методи јер је за извођење операције у два корака неопходно обарање животиње, што компликује процедуру. За извођење лапараскопске абомазопексије у једном кораку праве се два кратка реза на кожи, дужине око 3 цм, један у левој гладној јами, а други у 11. међуребарном простору. Претходно се на месту реза апликује по 10 мл 2 % лидокаина, а по потреби се животиња седира са 0,5 до 0,7 мл ксилазина. Преко иницијалних резова у левој гладној јами уводи се троакар за визуелизацију помоћу лапараскопа, а у 11. међуребарном простору се уводи троакар за радни канал преко кога се фиксира сириште. Лапараскопска абомазопексија на стојећој животињи која се изводи у једном кораку заснива се на инструменталном увођењу металне цевчице у лумен сиришта за коју су повезани конци којима се врши перкутана фиксација након репозиције. У односу на класични приступ, лапарскопска фиксација у једном кораку има многе предности. Поред тога што је минимално инвазивна, једноставна, брза за извођење, опаравак је кратак и може се извести у свим теренским условима.sr
dc.description.abstractLeft abomasal displacement is significant health problem in digestive tract pathology of high-yielding cows, especially in modern breeding. There are many methods for left abomasal displacement treatment, from conservative to surgical, that give the most favorable outcome in therapy. During classic surgical techniques, abdominal wall is opened on left or right side and the abomasum is reposited into the anatomical normal position and fixed for the abdominal wall. In recent decades, following the development of modern surgical techniques in human medicine, a laparoscopic approach to the surgery of left abomasal displacement has developed as a surgical treatment that is minimally invasive and less stressful to the animal. The laparoscopic treatment of the left abomasal displacement can be done using the “two step” method (as described by Janowitz) and the “one step” method (as described by Christiansen and Barisani). In our work, we have given advantage to the "one step" method, because in “two steps” method it is necessary to overthrow the animal, which complicates the procedure. For the performance of laparoscopic abomasopexy in one step, two short cuts, about 3 cm in length, are made on the skin, one in the left paralumbar fossa, and th the other in the 11 intercostal space. Previously, 10 ml of 2 % lidocaine was applied at the site of the cut, and if necessary, the animal was sedated with 0.5 to 0.7 ml of xylazine. Following skin incision, a trocar for laparoscopic visualization th was introduced in left fossa paralumbar, and then trocar was introduced in 11 1 dr. Sreten Nedić, Teaching assistant, Department for Ruminants and Swine diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Belgrade, Serbia 2 dr. Ivan Vujanac, Associate professor, Department for Ruminants and Swine diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Belgrade, Serbia 3 dr. Radiša Prodanović, Assistant professor, Department for Ruminants and Swine diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Belgrade, Serbia 4 dvm Sveta Arsić, Teaching assistant, Department for Ruminants and Swine diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Belgrade, Serbia 5 dr. Jovan Bojkovski, Full professor, Department for Ruminants and Swine diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Belgrade, Serbia 6 dr. Ljubomir Jovanović, Teaching assistant, Department for Physiology and Biochemistry, Faculty of Veterinary Medicine, University of Belgrade, Serbia 7 dr. Danijela Kirovski, Full professor, Department for Physiology and Biochemistry, Faculty of Veterinary Medicine, University of Belgrade, Serbia * Corresponding author: sreten.nedic@vet.bg.ac.rs Lecture by invitation 197 intercostal space for working port through which we obtained fixation of abomasum. One step laparoscopic abomasopexy on the standing animal, is based on instrumental introduced of metal tube, “toggle pin”, in lumen of abomasum and its fixation for abdominal wall. Compared to conventional surgical techniques, laparoscopic fixation of the abomasum has several advantages. Except that is minimally invasive, simple, quick to perform, the recovery of animal is short and can be performed in all field conditions.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherBanja Luka : Veterinarska Komora Republike Srpske i Društvo Veterinara Republike Srpskesr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/46002/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31003/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.source24. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina), međunarodni naučni skup, Bijeljina, 12 - 15. jun 2019sr
dc.subjectдислокација сириштаsr
dc.subjectлапарскопијаsr
dc.subjectвисокомлечне кравеsr
dc.subjectabomasal displacementsr
dc.subjectlaparoscopysr
dc.subjecthigh yielding cowssr
dc.titleLaparaskopski tretman dislokacije sirišta na levo kod krava ”one step” metodomsr
dc.titleLaparoscopic treatment of left abomasal displacement in cows with “one step” methodsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.spage195
dc.citation.epage198
dc.description.otherBook of Abstractssr
dc.identifier.fulltexthttp://veterinar.vet.bg.ac.rs/bitstream/id/10490/bitstream_10490.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_veterinar_3506
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record