Show simple item record

Prevencija i kontrola mikotoksikoza korišćenjem modifikovanog klinoptilolita

dc.creatorSinovec, Zlatan
dc.creatorResanović, Radmila
dc.date.accessioned2020-06-03T12:56:39Z
dc.date.available2020-06-03T12:56:39Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0352-4906
dc.identifier.urihttp://vet-erinar.vet.bg.ac.rs/handle/123456789/360
dc.description.abstractMikotoksini predstavljaju stalnu opasnost u uzgoju životinja jer su prisutni u hranivima i negativno utiču na zdravstveno stanje i proizvodne rezultate čak i u malim količinama. Poremećaji proizvodnih rezultata životinja su vrlo česti, a slabija konverzija hrane, kao i slabiji parametri proizvodnje generalno se vezuju za korišćenje hrane kontaminirane mikotoksinima. S obzirom da je glavni put unošenja mikotoksina ingestija kontaminirane hrane optimalno rešenje je prevencija kontaminacije sprečavanjem ili redukcijom rasta toksin-produkujućih plesni na hranivima. Sa druge strane, u slučajevima kada se posumnja ili identifikuje prisustvo mikotoksina u hranivima i/ili hrani eliminacija se može izvršiti mehaničkom separacijom, hemijskom ekstrakcijom i dekontaminacijom ili detoksifikacijom korišćenjem fizičke hemijske ili biološke metode. Efikasni metodi za dekontaminaciju hrane veoma su skupi i nepraktični, posebno ako se radi o velikoj količini hrane. Zato mogućnost izbora predstavlja korišćenje adsorbenata u cilju ublažavanja negativnih efekata mikotoksina na proizvodne rezultate životinja. Adsorbenti imaju mogućnost da vežu mikotoksine tokom pasaže hrane kroz digestivni trakt odnosno da smanje resorpciju mikotoksina prisutnih u hrani. Istraživanja izvedena poslednjih godina, kao i rezultati sopstvene laboratorije, ukazuju da je stepen kontaminacije hrane veoma visok sa tendencijom rasta, što ukazuje na činjenicu da će mikotoksini još dugo biti jedan od primarnih problema u ishrani životinja. Dosadašnja iskustva, eksperimentalna i praktična, ukazuju da korišćenje adsorbenata može da ublaži i/ili prevenira negativne efekte mikotoksina. Adsorpcioni kapacitet modifikovanog klinoptilolita, dobijenog tehnološkom preradom zeolita, značajno raste modifikacijom molekulske strukture i polarnosti.sr
dc.publisherMatica srpska, Novi Sad
dc.rightsopenAccess
dc.sourceZbornik Matice srpske za prirodne nauke
dc.titlePrevention and control of mycotoxicoses using modified clinoptiloliteen
dc.titlePrevencija i kontrola mikotoksikoza korišćenjem modifikovanog klinoptilolitasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractРесановић, Радмила; Синовец, Златан; Превенција и контрола микотоксикоза коришћењем модификованог клиноптилолита; Превенција и контрола микотоксикоза коришћењем модификованог клиноптилолита;
dc.citation.issue108
dc.citation.spage147
dc.citation.epage155
dc.citation.other(108): 147-155
dc.identifier.doi10.2298/ZMSPN0508147S
dc.identifier.fulltexthttp://veterinar.vet.bg.ac.rs/bitstream/id/924/359.pdf
dc.identifier.rcubconv_1005
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record